Jak korzystać z Planera słów kluczowych? Poznaj funkcje Keyword Planner

Planer słów kluczowych (Keyword Planner) pomaga dobrać słowa kluczowe do kampanii reklamowych Google Ads. Słowa kluczowe są jednym z podstawowych metod kierowania kampanii. Dlatego analiza słów kluczowych jest niezwykle ważnym etapem planowania kampanii. Dzięki temu kampanie Google Ads mogą osiągać lepszą skuteczność, gdyż reklamy są kierowane trafniej do użytkowników. 

 • Korzystanie z Planera słów kluczowych ma wiele zalet. Przede wszystkim pomaga w doborze słów kluczowych i określa popularność fraz.
 • Planer słów kluczowych ma dwie kluczowe funkcje. Pierwsza z nich umożliwia znalezienie nowych słów kluczowych, a druga umożliwia poznanie liczby wyszukiwań i prognozy.
 • Dane z Planera słów kluczowych są danymi szacunkowymi. Nie należy oczekiwać identycznych wyników w kampaniach reklamowych jak te podane w estymacji.

Co to jest Planer słów kluczowych i gdzie go znaleźć?

Keyword Planner to narzędzie dostępne w ramach Google Ads, które pozwala na badanie i analizę słów kluczowych w kampanii reklamowej. Pozwala wybrać popularne i trafne słowa kluczowe oraz stworzyć prognozę dotyczącą wyników kampanii. To narzędzie najczęściej wykorzystuje się podczas planowania kampanii reklamowych w wyszukiwarce.

Aby skorzystać z dobrodziejstw Planera słów kluczowych, należy:

 1. Zalogować się na konto Google Ads
 2. Z paska menu Wybrać Narzędzia i ustawienia (ikonka klucza francuskiego)
 3. W sekcji Planowanie wybrać Planer słów kluczowych
 4. Następnie można wybrać jedną z dwóch opcji:
  1. Poznaj nowe słowa kluczowe
  2. Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy

Decyzję, którą z opcji wybrać i czym one się różnią wyjaśniamy w sekcji: Jak korzystać z Planera słów kluczowych?.

Jakie są zalety Planera słów kluczowych?

Zalet Planera słów kluczowych jest mnóstwo. Przede wszystkim ma praktyczne zastosowanie przy planowaniu kampanii reklamowych w Google Ads. Narzędzie jest zaawansowane i przede wszystkim bezpłatne. Oto kilka głównych korzyści korzystania z Planera:

Poznawanie nowych słów kluczowych 

Planer słów kluczowych pozwala na odkrywanie nowych słów kluczowych związanych z danym tematem, produktem lub usługą. Dzięki temu można znaleźć bardziej trafne i skuteczne słowa kluczowe, które pomogą w dotarciu do docelowej grupy odbiorców. Dzięki temu nie przeoczy się słów kluczowych, które są godne uwagi. Można też wytypować te, które najlepiej opisują produkt.

Analiza popularności i konkurencyjności 

Narzędzie to dostarcza informacji na temat średniej, miesięcznej liczby wyszukiwań dla słów kluczowych oraz ich poziomu konkurencyjności. Dzięki temu można ocenić, jak popularne są określone słowa kluczowe i jak trudno będzie konkurować w ich zakresie. Narzędzie może być podstawą do podjęcia decyzji biznesowych. Pozwala ocenić popyt w danym regionie oraz pokrycie rynku. 

Estymacja skuteczności i wydatków 

Planer słów kluczowych pozwala ocenić, jakie mogą być koszty związane z kampanią reklamową, a także estymuje szacunkowe wyniki kampanii. Dzięki temu można uzyskać prognozę dotyczącą:

 • budżetu (koszt, koszt za kliknięcie), 
 • klikalności (liczba kliknięć, CTR), 
 • zasięgu (liczba wyświetleń reklamy).

Dodatkowo pokazuje wiele innych, przydatnych danych, które pomogą wybrać ustawienia kampanii. Odpowiadają na pytania:

 • Z jakiego typu urządzenia będzie największe zainteresowanie? Z telefonu, komputera, a może z tabletu? 
 • Z jakiej lokalizacji będzie największe zainteresowanie? Tutaj mogą się pojawić kraje (jeżeli zastosujemy szerszą lokalizację niż Polska), regiony (województwa) lub miasta.
 • Jak zmienia się liczba wyszukiwań w zależności od sezonu? Są produkty i usługi, które są sezonowe np. sanki, które kupuje się w sezonie zimowym lub podręczniki, których sprzedaje się najwięcej pod koniec wakacji. Sezonowość jest indywidualna dla każdego produktu.

Możliwości wyboru szczegółowych ustawień 

Narzędzie umożliwia wybór określonej lokalizacji, w której chce się prowadzić kampanię reklamową. Dzięki temu można uzyskać dopasowane dane do konkretnego obszaru geograficznego, co jest szczególnie przydatne dla lokalnych przedsiębiorstw lub przy wejściu na nowy rynek.

Integracja z Google Ads

Planer słów kluczowych jest częścią platformy reklamowej Google Ads, co ułatwia korzystanie z zebranych danych w celu tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych. Stworzone analizy słów kluczowych można w łatwy sposób zapisać na koncie lub pobrać.

Dzięki tym zaletom Planer słów kluczowych umożliwia bardziej efektywne i precyzyjne planowanie kampanii reklamowych, co realnie przyczynia się do osiągnięcia lepszych wyników marketingowych.

Jak korzystać z Planera słów kluczowych?

Planer słów kluczowych ma dwie kluczowe funkcje. Pierwsza z nich umożliwia poznanie nowych słów kluczowych, a druga pozwala na poznanie liczby wyszukiwań i prognozy.

Poznaj nowe słowa kluczowe

Poznaj nowe słowa kluczowe przedstawia nowe propozycje fraz kluczowych. W ten sposób pokazują się podobne słowa, które pasują do produktu lub usługi, ale nie zostały przez nas uwzględnione. Mogą to być synonimy lub podobne zestawy słów. Jest to świetna pomoc na etapie burzy mózgów, gdzie reklamodawca stara się wejść w buty klienta i określić, w jaki sposób formułuje zapytanie w oknie wyszukiwarki. 

Zdarza się tak, że żadne słowa kluczowe mogą nie przychodzić do głowy. Można wtedy skorzystać z opcji “zacznij od witryny”, która rozpocznie proces od skanowania strony docelowej w poszukiwaniu słów kluczowych.

W tym wariancie można wykorzystać 10 słów kluczowych. 10 słów to nie jest dużo, dlatego warto wybrać frazy kluczowe, które najlepiej opisują produkty lub usługi. 

W kolejnym kroku otrzymujemy szczegółową analizę. W oknie z lupką widać wykorzystane słowa kluczowe. Po prawej stronie znajduje się znacznik lokalizacji (Polska) oraz język (polski), możliwość wyboru pomiędzy Google a Google i partnerami wyszukiwania, a także zakres dat, jaki zostały wykorzystany w analizie. Te zmienne należy dopasować do specyfiki analizy.

Pod oknem ze wskazanymi słowami kluczowymi znajdują się propozycje słów kluczowych podane przez system. 

Najważniejsza część analizy to wygenerowana tabela. Znaleźć można w niej następujące kolumny:

 • Słowo kluczowe - wpisana fraza kluczowa.
 • Średnia miesięczna liczba wyszukiwań - Ile razy średnio w ciągu miesiąca fraza była wyszukiwana?
 • Zmiana przez 3 miesiące - O ile procent zmieniła się liczba wyszukiwań na przestrzeni 3 miesięcy?
 • Zmiana rok do roku - O ile procent zmieniła się liczba wyszukiwań w minionym miesiącu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku?
 • Konkurencja (niska/średnia/wysoka) - Jak duża konkurencja występuje na dane frazy przy określonych ustawieniach?
 • Udział w wyświetleniach reklam - Ile razy reklama została wyświetlona w stosunku do liczby wszystkich wyszukiwań przy danych ustawieniach? Udział w wyświetleniach reklam pokazuje się dla kont, które mają zbudowaną historię.
 • Stawka za górę strony (dolny zakres) - Ile minimalnie reklamodawcy w przeszłości płacili za wyświetlenia słów kluczowych na górze strony?
 • Stawka za górę strony (górny zakres)- Ile maksymalnie reklamodawcy w przeszłości płacili za wyświetlenia słów kluczowych na górze strony?

Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy

Drugą możliwością jest funkcja Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy. Aby poznać liczbę wyszukiwań i prognozy należy również zamieścić słowa kluczowe w boksie. Jeżeli liczba słów, jakie są do sprawdzenia, przewyższa limit słów można przesłać plik csv. na serwer Google wraz z listą słów kluczowych. 

Wyniki są początkowo analogiczne do tych, przy wykorzystaniu opcji Poznaj nowe słowa kluczowe. Jednak po przejściu do zakładki Prognoza pokazują się bardzo ciekawe wyliczenia.

Wśród statystyk dotyczących całego planu można odnaleźć:

 • kliknięcia,
 • propozycję budżetu,
 • szacowaną liczbę konwersji,
 • średnie CPA,
 • wyświetlenia,
 • koszt,
 • CTR (współczynnik klikalności),
 • średni CPC (koszt za kliknięcie).

Poniżej znajduje się tabela z estymowanymi wynikami dla poszczególnych słów kluczowych.

Poniżej można znaleźć prognozy na przyszły rok, analizę statystyk dotyczącą poszczególnych urządzeń oraz wyszczególnienie, z których lokalizacji spodziewane są najlepsze wyniki. W tych wynikach jest możliwość wyboru wskaźników, pod kątem których Planer słów kluczowych wykona analizę. Mogą to być m.in: kliknięcia, konwersje, koszt, wyświetlenia.

Jak skutecznie filtrować wyniki w Keyword Planner?

Otrzymana analiza słów kluczowych może być bardzo obszerna. Aby ułatwić zarządzanie wynikami Google oferuje możliwość filtrowania otrzymanych wyników. Jest to szczególnie przydatne, gdy poszukuje się nowych słów kluczowych. Właśnie dlatego najlepiej korzystać z jego dobrodziejstw w zakładce Propozycje słów kluczowych.

W tym widoku Planera można dodać różne filtry np:

 • określić minimalną średnią miesięczną liczbę wyszukiwań, 
 • filtrować po zawartości słowa kluczowego, 
 • wskazać wartość stawki za górę strony. 

Dzięki temu można pominąć niepopularne i nieadekwatne słowa, a także frazy, które mają za wysokie stawki w stosunku do możliwości finansowych.

Słowa, jakie wskazuje Planer można od razu dodawać do planu lub istniejącej kampanii. Wystarczy słowo dodać do planu. Jest możliwość wyboru dopasowania słowa kluczowego. 

Poza tym można wykorzystać funkcję Sprecyzuj słowa kluczowe. Wśród możliwości można wykluczyć popularne marki (np. jeżeli nie są dostępne w ofercie). Sprecyzowanie może mieć różne warianty dopasowane pod wpisane słowa kluczowe. Te filtry bazują na zawartości słów kluczowych i wskazują bez wysiłku możliwości zawężenia słów. Może to być także dobra wskazówka do stworzenia wykluczeń w kampanii reklamowej.

Czy wyniki w Planerze słów kluczowych można traktować poważnie?

Należy pamiętać, że dane z Planera słów kluczowych są danymi szacunkowymi. Co oznacza, że nie należy oczekiwać w kampaniach identycznych wyników jak w estymacji. Na samą kampanię ma wpływ jeszcze sporo innych czynników. Wśród nich największe znaczenie mają ustawienia kampanii np.:

 • budżet,
 • dopasowanie słowa kluczowego,
 • stawka za kliknięcie,
 • lokalizacja,
 • indywidualne czynniki jakości kampanii.

Należy także pamiętać, że Google bazuje na danych historycznych, które np. pod wpływem zmian na rynku mogą już nie być adekwatne. Np. popularność telefonu X może spaść, gdy na rynek wyjdzie nowy model. Analogicznie koszty mogą wzrosnąć przy wysokiej inflacji.

Dlatego warto zapewnić sobie pewien bufor, który będzie uwzględniać odchylenia od założeń. Taki bufor powinien dotyczyć nie tylko oczekiwań dotyczących wyników, ale także budżetu reklamowego i zwrotu z inwestycji.

Na wyniki, które pokazywane są na koncie, mają także wpływ poprzednie działania na koncie lub ich brak. Jeżeli przeprowadza się analizę słów kluczowych na nowym koncie (bez historii), to wyniki będą inne niż te na koncie z określoną historią i dostępnymi statystykami. Na nowych kontach Google prognozuje na podstawie uśrednionych danych historycznych wszystkich reklamodawców, a na kontach ze statystykami bierze pod uwagę także dotychczasowe wyniki. Jednak część kont pozostaje nieaktywnych, w związku z tym dane również mogą być nieprecyzyjne.

Do czego jeszcze można zastosować Keyword Planner?

Keyword Planner to nie tylko świetne narzędzie do planowania kampanii reklamowych w Google Ads. Doskonale sprawdzi się w także w analizie słów kluczowych na stronie pod kątem pozycjonowania. 

Słowa kluczowe w SEO pełnią niezwykle ważną rolę, dlatego informacje z narzędzia można śmiało przełożyć również na pozycjonowanie. Przydadzą się m.in:

 • propozycje nowych słów,
 • średnia miesięczna liczba wyszukiwań,
 • CTR,
 • konkurencja.

Dzięki propozycjom słów kluczowych można odkryć nowe frazy, które nie zostały jeszcze uwzględnione w analizie. Warto też wykorzystać to narzędzie jako kopalnie wiedzy dotyczącą frazy typu long tail. Podobne dane można otrzymać za pomocą innych narzędzi do analizy konkurencji. Jednak wiele z tych narzędzi jest płatne i oferuje bezpłatnie jedynie krótki okres próbny. 

Podsumowanie

Planując kampanie reklamowe w Google Ads lub pozycjonowanie warto posiłkować się Planerem słów kluczowych. Przewagą tego narzędzia jest ogromny zasób danych historycznych oraz dostępność online. Narzędzie jest dostępne za darmo, w przeciwieństwie do większości podobnych narzędzi. Można w nim analizować dużo danych i otrzymać dedykowane wyniki, które są przedstawione w przejrzysty sposób.

Zapraszamy do kontaktu:

Numer telefonu
+48 58 600-81-32
Biuro Gdańsk

EKADO GROUP Sp. z o.o.

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

NIP: 5842843865

REGON: 526941267

KRS: 0001069222

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Kapitał zakładowy: 5000,00 zł.

Biuro Pruszcz Gdański

ul. Powstańcow Warszawy 15A

83-000 Pruszcz Gdański

Biuro Gdynia

ul. Stryjska 24

81-506 Gdynia

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, wydajnościowych i reklamowych. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Polityka cookies